Linear Yazylym
Siyasi partilerin sözcüsü değil eğitimcilerin sesidir, DES...

Önsel: “Mahalli Yerleştirme Sisteminin Uygulanması Özel Okullara Bağlı” - ...

PERFORMANS ÖLÇME ÖNCE BAKANLIK BÜROKRATLARINA UYGULANSIN! - ...

HISIM-SEN KAMU TOPLU SÖZLEŞMESİNDE DAMPİNG YAPTI. - ...

TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ - ...

4. TOPLU SÖZLEŞME HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATMASIN. - ...

15 TEMMUZ ŞEHİTLRİMİZİ RAHMETLE ,GAZİLERİMİZİ MİNNETLE YAD EDİYORUZ. - ...

2017- 2023 yılları arasında uygulanacak olan Öğretmen Strateji Belgesi Türk Milli Eğitim Sistemini felakete gö - ...

Anneler gününüz kutlu olsun. - ...

 Üyelerimizin üye kayıt forumlarının özlük dosyalarına konulmasını, tayin ve nakil işlemlerinde sendikamız üyesi olduğunun maaş nakil ilmühaberine yazılması yönetmelik gereği zorunluluk arz etmektedir.

 
Ankara Mithatpaşa Vergi Dairesine 2910798959 numarayla kayıtlı, Sendika Dosya Numarası 161, Hesap Kodu 333, Emanet Kodu 1000306.48 ve Kesinti Kod numarası 4910 olan Sendikamıza ait kod ve numaralar doğrultusunda;
 
4688 Sayılı Yasanın 25 inci maddesine istinaden üyelerin maaşlarından (Damga vergisine tabi unsurlardan) % 0,5 (binde beş) oranında kesinti yapılarak 5 (beş) gün içinde T.C. Ziraat Bankası Ankara - Akay Şubesi 0760 – 53907658 - 5001 nolu sendikamız hesabına (IBAN:TR810001000760539076585001) havalesi ile dekont ve kesinti listesinin bir örneğinin her ay düzenli olarak sendikamız genel merkez adresine gönderilmesi yasal zorunluluk gerektirmektedir.